Důležité informace týkající se chovu Nova scotia duck tolling retriever můžete nalézt na těchto odkazech:

www.retriever-klub.cz

www.toller.cz